Etusivu

Psykoterapiaan kannattaa hakeutua silloin, kun jokin psyykkisen hyvinvoinnin ongelma tai pulma haittaa päivittäistä elämää kohtuuttomasti ja estää elämästä hyvää ja tasapainoista elämää. Psykoterapia on psyykkisen terveyden ja toimivuuden lisäämiseen tähtäävää tavoitteellista terveydenhuollon ammatillista toimintaa. Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT) on yksi eniten tutkituista näyttöön perustuvista psykoterapiamuodoista. Kognitiivinen käyttäytymisterapia on terapiamuoto, jolle on tyypillistä asiakaskeskeinen, järjestelmällinen ja tavoitteellinen toiminta.

Terapiapalveluiden tuottamat palvelut ovat:

* Psykoterapia aikuisille ja 13-17-vuotiaille nuorille (kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehys)

* Työnohjaus sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

* Ryhmämuotoinen psykososiaalinen kuntoutus

* Koulutuspalvelut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille