Psykoterapia

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on terapiamuoto, jolle on tyypillistä asiakaskeskeinen, järjestelmällinen ja tavoitteellinen toiminta. Terapia on aktiivista, se parantaa ihmisen itsehallintaa opettamalla uusia valmiuksia ja taitoja. Inhimillinen käyttäytyminen on perimän ja ympäristön vuorovaikutukseen perustuva suhde, johon kuuluvat ajatukset, tunteet, toiminta ja fysiologiset reaktiot. Näiden keskinäinen suhde on terapian kohde. Lisätietoja kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta löytyy yhdistyksen sivuilta www.kayttaytymisterapiat.fi

Tällä hetkellä on olemassa käyttäytymisterapeuttisia hoitomenetelmiä lähes kaikkiin psykiatrisiin, neurologisiin ja terveyspsykologisiin ongelmiin ja häiriöihin. Monien ongelmien hoidossa nämä hoitomenetelmät on osoitettu parhaiksi psykologisiksi hoitomenetelmiksi. Alueita, joilla käyttäytymisanalyysin ja kognitiivisen käyttäy-tymisterapian hoitomenetelmät ovat osoittautuneet erityisen tehokkaiksi ovat mm:

- masennus, uupumus- ja jaksamisongelmat

- ahdistushäiriöt

- pelot ja pakko-oireiset häiriöt

- väärinkäyttö- ja riippuvuusongelmat

- laaja-alaisesti erilaiset käyttäytymisongelmat

Ongelmia ylläpitävät tekijät ovat aina nykyhetkessä, vaikka ongelma onkin voinut alkaa ilmetä jo lapsuudessa. Ongelmat saattavat aiheuttaa myös erilaista välttämis-käyttäytymistä, jonka analysointi ja hoito on yksi keskeinen osa kognitiivista käyttäytymisterapiaa. Yksi keskeinen osa terapiaa on erilaisten kielteisten kierteiden murtaminen sekä hyväksynnän ja arvojen mukaisen käyttäytymisen vahvistaminen. Kognitiivinen käyttäytymisterapia on järjestelmällistä, konkreettista ja tavoitteellista. Hoitoon voidaan ottaa tarvittaessa mukaan myös potilaan läheisiä, jos se arvioidaan hoidon kannalta merkitykselliseksi. Erityisesti nuorten kohdalla perheen ja lähisuhdeverkoston kanssa tehtävä työ ja vanhempainohjaus on ensisijaisen tärkeää. Psykoterapeutin rooli on asiakasta aktiivisesti auttava ja yhteistyöhön perustuva.